Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường... hoặc doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, Khu dân cư, Khu đô thị, Toà nhà, Bệnh viện, Khách sạn, Các nhà máy, Nhà xưởng, Kho lưu trữ hàng hoá, Tiệm vàng, Quán ăn, Phòng khám đa khoa, Tiệm vàng, Trung tâm bảo hành sửa chữa xe… đều phải thực hiện việc Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần tuỳ vào qui mô.

Untifadfdtled-1

 2. Mô tả công việc:

-    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;

-    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; 

-    Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-    Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và mẫu khí thải tại ống khói …

-   Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

-   Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

-   Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại từ hoạt động của Nhà máy.

-   Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng (Sở TNMT, các Phòng Môi trường Quận Huyện, Các Ban quản lý khu kinh tế…)

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường REC

Địa chỉ trụ sở : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại : 08 3977 8141   Fax : 08 3977 8142  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline : Miss Hạ  (0902.410.866)