Cung cấp hóa chất xử lý môi trường

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn mội trường REC chuyên cấp các loại hóa chất xử lý môi trường hóa chất công nghiệp, hóa chất thực phẩm, hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm. cho các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu trên địa bàn Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như :

DANG KY DN

- Dụng cụ thí nghiệm

- Hóa chất xử lý

- Đĩa khí

- Giá thuê vi sinh bám

- Hạt nhựa lọc nứoc

- Soda

- PAC

- Than họat tính

Và các loại hoá chất công nghiệp khác.