Đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.              

CHUNG NHAN VILAS                  .

2. Mô tả công việc: 

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất;

- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất;

- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác;

- Xác định mã đăng ký của các loại chất thải;

- Làm đơn xin đăng ký, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại trình nộp Hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường REC

Địa chỉ trụ sở : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại : 08 3977 8141   Fax : 08 3977 8142  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline : Miss Hạ  (0902.410.866)