Chứng Chỉ Năng Lực

 1.      Thông tin chung:

Tên trung tâm : Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường

Tên viết tắt      : REC

Địa chỉ trụ sở  : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Email               : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại       : 028 3977 8141  

Fax                   : 028 3977 8142   

DANG KY DN

chứng chỉ

3

SO Y TE-1

cn1

CN2

Xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - REC

Địa chỉ trụ sở : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại : 028 3977 8141   Fax : 028 3977 8142  

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline  : Miss Hạ  (0902.410.866)