Giới Thiệu

1.      Thông tin chung:

Tên trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ MÔI TRƯỜNG REC

Tên viết tắt      : REC

Địa chỉ trụ sở  : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Email               : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại       : 028 3977 8141  

Fax                  : 028 3977 8142  

 

 

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) được thành lập vào ngày 21/05/2012 theo Giấy phép hoạt động số 276/ĐK – KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM cấp. Trung tâm REC là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và chịu sự quản lý của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận Vilas số: 687 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp ngày: 03/12/2013.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 101 theo Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 23/07/2015.

Công văn số: 6069/STY-NVY ngày 21/09/2018 của Sở Y tế TP HCM V/v “Đồng ý với nội dung công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động”.

Công văn số 1330/MT-LĐ ngày 19/11/2015 của Bộ Y Tế V/v “Công bố nội dung đo, kiểm tra môi trường lao động”. 

-> CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC


CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM GỒM:

gioi thieu

- Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) hoạt động theo các chức năng và lĩnh vực chủ yếu sau:

-    Nghiên cứu và phát triển công nghệ về năng lượng về bảo vệ môi trường; tối ưu hóa quá trình sản xuất.

-    Nghiên cứu công nghệ xử lý, quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường, công nghệ sạch và hệ thống thông tin môi trường.

-    Tư vấn thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp (cho gia đình và công nghiệp), khí thải, chất thải rắn và xử lý chất thải độc hại.

-    Dịch vụ phân tích thí nghiệm; Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn.

-     Đo kiểm tra môi trường lao động cho Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp..

-     Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

-     Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

-     Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

-     Lập báo cáo đánh giá tác động mội trường (ĐTM).

-     Lập đề án bảo vệ môi trường (Chi tiết và đơn giản).

-     Tư vấn và xây dựng hệ thống xử lý nước sinh hoạt, gia đình và công nghiệp.

-     Cung cấp nguyên vật liệu lọc nước.

 

Chúng tôi bảo đảm Quí khách sẽ thực sự hài lòng về những dịch vụ cũng như sản phẩm do chúng tôi cung cấp.

 

Uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý! Là phương châm hoạt động của chúng tôi.