Hồ sơ đo, kiểm tra môi trường lao động

1. Đối tượng Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động:

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, Bệnh viện, Khách sạn, Các nhà máy, Xí nghiệp,… thực hiện việc Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động định kỳ 1 lần/năm theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y Tế

CUC QUAN LY MT - BO Y TE

GIAY PHEP SO Y TE

2. Mô tả công việc:

-    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

-    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-    Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu khai thác nước ngầm.

-    Hiện trạng vệ sinh môi trường lao động và tổ chức y tế hoạt động tại dự án.

-    Thống kê máy móc, thiết bị và các chất có nghiêm ngặt về an tòan vệ sinh lao động.

-    Thống kê môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố độc hại.

-    Thống kê thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động.

-    Trình nộp hồ sơ lên các cơ quan có chức năng phê duyệt.

Xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường REC

Địa chỉ trụ sở : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại : 08 3977 8141   Fax : 08 3977 8142  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline : Miss Hạ  (0902.410.866)