Hồ sơ đo, kiểm tra môi trường lao động

1. Đối tượng Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động:

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, Bệnh viện, Khách sạn, Các nhà máy, Xí nghiệp,… thực hiện việc Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động định kỳ 1 lần/năm theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y Tế

CUC QUAN LY MT - BO Y TE

3

2. Mô tả công việc:

-    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

-    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-    Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu khai thác nước ngầm.

-    Hiện trạng vệ sinh môi trường lao động và tổ chức y tế hoạt động tại dự án.

-    Thống kê máy móc, thiết bị và các chất có nghiêm ngặt về an tòan vệ sinh lao động.

-    Thống kê môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố độc hại.

-    Thống kê thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động.

-    Trình nộp hồ sơ lên các cơ quan có chức năng phê duyệt.

3. Hướng dẫn lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động

Tải mẫu hồ sơ vệ sinh lao động cho cơ sở tại đây 

 

Xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - REC

Địa chỉ trụ sở : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại : 028 3977 8141   Fax : 028 3977 8142  

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline  : Miss Hạ  (0902.410.866)