TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ( REC )

Tên viết tắt      : REC

Địa chỉ trụ sở  : 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM

Email               : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại       : 028 3977 8141  

Fax                   : 028 3977 8142