Phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2014

Ngày 25/4, tại Nhà máy nước sạch xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014.


Ảnh TL


Tại lễ phát động, Thứ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, nguồn nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng thiết yếu cho cuộc sống và là điều kiện sống còn cho sự phát triển của xã hội. Nước sinh hoạt bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tác động lâu dài đến thế hệ mai sau.

Bắc Ninh là tỉnh đang có tốc độ phát triển công nghiệp cao. Bên cạnh những hoạt động tích cực, tại các làng nghề sản xuất kinh doanh đã và đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước mặt của một số hệ thống sông ngòi, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe con người và sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 95% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 43% được cấp nước sạch. Công tác vệ sinh môi trường cũng được quan tâm đẩy mạnh, tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 63%, tỷ lệ các chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên 70%...
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung xây dựng, quản lý, vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước và vệ sinh bền vững, đảm bảo cấp nước an toàn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước. Tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước sử dụng an toàn cho gia đình, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế xã hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Huy động toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Nhân dịp này, Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh đã tổ chức cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy nước sạch tập trung xã Song Hồ. Đây là nhà máy có vốn đầu tư 17 tỷ đồng, công suất 960m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho gần 6.000 hộ dân trên địa bàn xã.

Thái Hùng - TTXVN