Đo kiểm Môi trường Lao động

quan-tran-moi-truong-lao-dong-theo-ND44
Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động của Trung tâm được thực hiện bởi các đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiều...

Hồ sơ đo, kiểm tra môi trường lao động

CUC QUAN LY MT - BO Y TE
1. Đối tượng Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, Bệnh viện, Khách sạn, Các...

Giới Thiệu

gioi thieu
1.      Thông tin chung: Tên trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ MÔI TRƯỜNG REC Tên viết...

Hồ sơ xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

4
1. Trình tự thực hiện:  Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui...

Chứng Chỉ Năng Lực

DANG KY DN
 1.      Thông tin chung: Tên trung tâm : Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường Tên viết...

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm
Với khí hậu không ngừng biến đổi và nguồn nước ngầm trên thế giới đang ngày càng khan hiếm nhưng thực tế thì...