Giới Thiệu

gioi thieu
1.      Thông tin chung: Tên trung tâm : TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG REC Tên viết...

Hồ sơ xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

Untifadfdtled-1
1. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước: Các doanh nghiệp sản xuất, Khu công nghiệp, Khu dân cư, Khu...

Chứng Chỉ Năng Lực

DANG KY DN
 1.      Thông tin chung: Tên trung tâm : Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường Tên viết...

Giấy phép khai thác nước ngầm

CHUNG NHAN VILAS
1. Đối tượng lập đề án thăm dò/ khai thác nước ngầm: Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản...

Hồ sơ đo, kiểm tra môi trường lao động

CUC QUAN LY MT - BO Y TE
1. Đối tượng Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, Bệnh viện, Khách sạn, Các...

Đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

CHUNG NHAN VILAS
1. Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công...